Harmonogram leczenia endodontycznego w działającym na terenie Wrocławia gabinecie Witadent wskazuje, że wykonujący je dentyści mają spore doświadczenie w endodoncji. Z tego względu będąc zdecydowanym na leczenie kanałowe uzyskuje się przekonanie, że można uratować nawet wyjątkowo chory ząb. Po dokładnym wywiadzie oraz przebadaniu uzębienia wykonywane jest prześwietlenie zęba. Wykorzystywany jest w tym celu najnowszej generacji rentgen. Ząb przeleczony kanałowo odizolowany jest od pozostałej części zębów koferdamem. Precyzyjna ocena dna komory razem z lokalizacją ujść kanałów odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnego mikroskopu zabiegowego. Szczegółowa długość kanałów określana jest z kolei przy zastosowaniu endometrów. Prace w kanałach dentysta wykonuje używając narzędzia ręczne oraz rotacyjne. W trudnych przypadkach używane są także narzędzia z wykorzystaniem ultradźwięków. Na zakończenie czyszczenia chory proszony jest o obfite popłukanie płynami dezynfekującymi, gdzie również wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, by oddziaływanie bakteriobójcze okazało się efektywniejsze. Kanały uzupełnia się później gutaperką i pastą uszczelniającą. W ramach leczenia kanałowego pacjenci mogą korzystać z zabiegów jakimi są: leczenie pierwotne kanałowe, reendodoncja, leczenie zmian okołowierzchołkowych, udrożnienie węższych kanałów lub usunięcie zostawionych w kanale narzędzi. Ryzyko wystąpienia powikłań minimalizuje się z uwagi na umiejętności stomatologa. Na początku leczenia wykonywane jest precyzyjne diagnozowanie, odkrywające zmiany w twardych oraz w miękkich tkankach zęba. Kanały wypełniane są ciekłą guataperką, o cechach odkażających. Reendo jako leczenie specjalistyczne podejmowane jest gdy: pojawia się infekcja bakteryjna, nie odkryto wszystkich kanałów, doszło do perforacji korzenia albo komory zęba. Niezależnie, czy u pacjenta leczenie kanałowe przeprowadzane jest pierwszy raz, czy następny, jest wysoce efektywne.

Warto także przeczytać